TÜRKİYE AMATÖR MERKEZE HOŞ GELDİNİZ. 73s
   
 
  A-B Sınıfı İşletme Soruları

A-B- Sınıfı İşletme Soruları
1) Greenwich‟te tarih 12 Haziran 2006 Salı ve saat 23:30 iken 25 derece doğu boylamında bir yerde tarih ve saat nedir?
a) 12 Haziran 2006 Salı, saat 21:30                                 b) 11 Haziran 2006 Salı, saat 20:30
c) 13 Haziran 2006 Çarşamba, saat 01:10                     d) 12 Haziran 2006 Salı, saat 01:20

2) RST raporunda okunabilirlik karşı istasyona 5 olarak bildirildiğinde ne anlam ifade
eder?
a) Kısmen okunuyor.                            b) Zor okunuyor                 c) Mükemmel okunuyor                           d) Hiçbiri

3) Herhangi bir amatör bantta dinleme yaparken karşı taraftan “Burası TA2CP” gibi bir
çağrı duyduğunuzda bu çağrının aşağıdaki merkezlerden hangisinden yapıldığını
anlarsınız?
a) Ankara                b) Aydın                       c) Adana              d) İstanbul

4) Telsiz-telgraf haberleşmesinde QTR kısaltması aşağıdaki sorulardan hangisini ifade
eder?
a) Hangi bölgedensiniz?                               b) Saatiniz tam olarak kaçtır?
c) Bana çağrı adınızı verir misiniz?              d) Nasıl anten kullanıyorsunuz?

5) Amatörlerin belirli zamanlarda yaptıkları yarışmaların (CONTEST) gayesi nedir?
a) Amatörlerin hoşça vakit geçirmeleri                          b) En kısa zamanda mümkün olduğu kadar çok istasyonla QSO yapmak c) Amatörlerin cihazları ile ilgili bilgi alışverişi              d) QTH locater saptaması

6) Amatör telsiz çalışmalarında CW kısaltmasının anlamı nedir?
a) Frekansın dalga boyu                        b) Geriye dönen güç            c) Çıkıştaki kazanç                    d) Devamlı dalga

7) Pile-up (yığılma) terimi radyo amatörlüğünde ne anlama gelir?
a) Radyo amatörünün çıkış yaptığı yerin iyi durumda olduğU               b) Çağrı yapan bir amatörün o frekanstaki diğer     
amatörler tarafından QSOyağmuruna tutulması                                   c) Çağrıyı alan istasyonun karşı istasyona cevap vermeme durumu                             d) Hiçbiri

8) Radyo haberleşmesi yapılırken kullanılan kısaltmalardan AR kısaltması neyi anlatır?
a) Yayın tekrarı             b) Yayın başlangıcı                c) Yayın sonu                    d) Genel yayın

9) Radyo haberleşmesi yapılırken kullanılan kısaltmalardan CQ kısaltması ne amaçla
kullanılır?
a) Yakında bulunabilecek istasyonları uyarmak için                 b) Bütün istasyonlara genel çağrı yapmak için
c) Yalnızca bir istasyona çağrı için                                                d) Karşıdaki istasyonla görüşmeyi tekrarlamak için

10) IARU Region-1 düzenlemesine göre aşağıdaki frekanslardan hangisinde FM modunda
haberleşme yapılması hatalı olur?    
 a) 144.425 Mhz                  b) 144.010 Mhz                     c) 145.775 Mhz                   d) 145.250 Mhz

11) Amatör tekrarlayıcı (Repeater / Röle) istasyonları ne amaçla kullanılır?
a) İyonosferik açılımların izlenmesine olanak sağlamak amacıyla b) Direkt haberleşme yapabilen istasyonların haberleşmesi için c) İki ayrı frekans kullanımının haberleşmeye getirdiği esneklikten faydalanmak
amacıyla d) Doğrudan haberleşme sağlayamayan istasyonların haberleşmesini sağlamak
amacıyla

12) Genel olarak herhangi bir frekans üzerinde göndermeye geçmeden önce hangi Q kodu
kullanılır?
a) QRU                b) QRL                 c) QRV             d) QRZ

13) 144.0 – 144.1 Mhz‟ de sınırlandırılmış bantta hangi yayın modlarına izin verilir?
a) Yalnızca CW              b) CW ve RTTY           c) Yalnızca SSB                 d) CW ve SSB

14) Bir telsiz operatörü CW modunda gönderme yaparken aşağıdakilerden hangisine
dikkat etmelidir?
a) Haberi kendi becerisine göre bir hızla gönderir                                b) Uluslar arası kurala göre 18 grup üzerinden gönderir
c) Ortalama 12 grup üzerinden gönderir                                                 d) Karşısındaki operatörün alma becerisine göre gönderir

15) QRS kodunun anlamı nedir?
a) Daha yavaş gönderiniz             b) Daha hızlı gönderiniz       c) RST raporu gönderiniz         d) İstediğiniz şekilde gönderiniz

16) Uluslararası fonetik alfabeye göre AE6JTK‟nın hecelemesi ne şekilde yapılır?
a) Alpha, Echo, Six, Julliet, Ticket, Kilo                                           b) Alpha, Echo, Seven, January, Tango, Kilo
c) Alpha, Echo, Six, Julliet, Tango, Kilo                                          d) Alpha, Echo, Six, January, Ticket, Kilo

17) Telsiz telefon haberleşmesinde uluslararası kurallara göre tehlike anında yapılan çağrı
aşağıdakilerden hangisi ile başlamaktadır?
a) Mayday                   b) SOS               c) Help                d) CQ

18) Uluslararası amatör radyo haberleşmelerinde hangi uluslararası saat sistemi kullanılır?
a) USC                        b) EST                c) UTC                d) Yerel saat

19) Simplex çalışma sisteminde, aynı anda:
a) Tek frekans kullanılır, haberleşme çift yönlüdür                                 b) Tek frekans kullanılır, haberleşme tek yönlüdür
c) Çift frekans kullanılır, haberleşme tek yönlüdür                                 d) Çift frekans kullanılır, haberleşme çift yönlüdür

20) Yaklaşık 5000 mil uzaklıkta radyo iletişimi yapmadan önce anten yönünün
bulunmasında hangi harita türü kullanılmaktadır?
 a) Dünya haritası                    b) Azimut haritası                     c) Topografik harita                       d) Merkatör haritası

21) Verici çıkış test ve kontrolleri sırasında, havada gereksiz karıştırmalara sebep olmamak
için ne kullanılır?
a) Rezonanslı anten                b) Rezonanssız anten                      c) Suni anten (Dummy Load)         d) Kullanılmayan bir frekans

22) Türkiye‟deki amatörlere ait QSL kartlarında yazılı bulunan “IARU ZONE 20” ifadesi
ne anlama gelmektedir?
a) Türkiye‟nin üyelik sırasını                                            b) Türkiye‟nin başarı sıralamasındaki yerini
c) Türkiye‟nin bölge numarasını                                     d) Türkiye‟nin üyelik kodunu

23) Telsiz telgraf haberleşmesinde QRX kısaltması aşağıdaki sorulardan hangisini anlatır?
a) Göndermeye başlayabilir miyim      b) Mesajınız var mı       c) Meşgul müsünüz        d) Beni tekrar ne zaman arayacaksınız

24) TA2EX/3 çağrı işareti aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Adalarda çalışan bir amatörün çağrı işaretini                 b) 2.Bölgeden 3.Bölgeye geçen amatör telsizcinin çağrı işaretidir
c) B lisansı ile A lisanslı istasyonda çalışan amatörün çağrı işaretini                              d) Hiçbiri

25) Telsiz telgraf haberleşmesinde “beni duyabiliyor musunuz?” sorusu aşağıdaki
kısaltmalardan hangisiyle ifade edilir?
a) QSK                     b) QRK           c) QBD               d) QSA

26) Broadcast teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tek yönlü radyo yayınıdır                                b) Sayısal veri iletişimi ile telsiz telgraf haberleşmesidir       
c) İki radyo istasyonunun karşılıklı konuşması ile ilgili radyo yayınıdır            d) İstasyon programlarının otomatik olarak yeniden gönderilmesi olayıdır

27) Radyo sinyallerinin yayılmasında kullanılan kritik açı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Belirli iyonosfer şartlarında bir radyo dalgasının dünyaya dönen en alçak açısıdır
b) Belirli iyonosfer şartlarında bir radyo dalgasının dünyaya dönen en yüksek açısıdır
c) Temas sağlanması istenen DX istasyonun pusula yönünden 180 derece ters yönüdür
d) Temas sağlanması istenen DX istasyonun pusula yönündeki açısıdır

28) Çağrı adının başında DL olan bir istasyon hangi ülkeye aittir?
a) Danimarka                     b) Dominik                      c) Almanya                        d) Arjantin

29) Amatör telsiz telgraf haberleşmesi için istasyon açıldığında yapılacak ilk işlem:
a) Amatör bandda hemen çağrı yapmaktır                          b) Bir süre mors alma pratiği yaparak göndermeye geçmektir
c) Çalışılacak bandda kısa bir süre dinleme yaparak haberleşme koşullarının uygun olup olmadığını tespit etmek ve bandda çalışan istasyon bulunup bulunmadığına bakmaktır                       d) Bir seri V harfi göndererek karşı istasyonun alıcısını ayarlamasın sağlamaktır

30) Bir telsiz telefon konuşmasında SEVEN ( yedi rakamı) kelimesinin hecelenmesi
nasıldır?
a) Sierra - Echo - Victor - Echo - November                                  b) Spain - Europa - Victor - Europa - November
c) Sugar - Europa - Very - Europa - November                             d) Sierra - Echo - Very - Echo - November

31) Telsiz radyo haberleşmesinde kullanılan kısaltmalardan biri olan CL neyi ifade eder?
a) İstasyon haberleşmeye hazır         b) Görüşmeyi onaylıyorum          c) Görüşmeyi kesiyorum      d) İstasyonumu kapatıyorum

32) Telsiz telgraf haberleşmesinde “istasyonunuzun tam olarak yeri neresidir” sorusu
aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ile sorulur?
a) QSB                      b) QSO                     c) QTH                   d) QRO

33) RTTY kısaltması neyi ifade eder?
a) Telsiz telefonu                b) Radyo teletype‟e                   c) Radyo televizyonu                        d) Hiçbiri

34) QSL kartları ne için kullanılır?
a) Amatörün ülkesindeki doğal güzellikleri tanıtmak için                                b) Amatör istasyonun reklamı amacı ile
c) Karşı taraftaki amatöre jest için                                d) Yapılan bir görüşme (QSO) sonunda görüşmeyi onaylamak amacı ile

35) Amatör telsizciler tarafından kullanılan telgraf kodu hangisidir?
a) AMTOR telgraf kodu                         b) BAUD                 c) Uluslararası mors kodu                  d) ASCII kodu

36) Aşağıdakilerden hangisi bir transmisyon hattı çeşididir?
a) Tek telli hatlar               b) İki telli paralel hatlar                        c) Koaksiyel hatlar                     d) Hepsi

37) 20 m amatör bandı hangi frekans aralığındadır?
a) 21.300 - 21.700 Mhz                 b) 21.000 - 21.450 Mhz                c) 14.000 - 14.350 Mhz                d) 14.050 - 14.225 Mhz

38) Herhangi bir alıcının S metre‟sinde okunan değer neyi belirler?
a) VFO voltajını                                                             b) Süperheterodin çalışma seviyesini
c) Alıcı antenine gelen sinyal seviyesini                 d) Squelch ayarını

39) Bir elektromağnetik dalganın polarizasyonu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a) Vericinin yönüne               b) Propagasyon yönüne           c) Verici anteninin toprağa göre açısına                d) Hiçbiri

40) İstenmeyen radyasyonların ayarlanmış bir antenden yayılma riskini minimum
yapabilmek için ne yapılmalıdır?
a) Yüksek SWR oranı sağlamak                                  b) Filtre veya zayıflatıcı kullanmak
c) Besleme kaynağı voltajını denetlemek                   d) Çok bandlı anten kullanmak

41) 435 Mhz de bir yagi anten, UHF TV antenine doğru çevrilmiştir. Bunun neticesinde
TV de:
a) 435 Mhz de alma güçlüğü doğar                                           b) RF giriş katında aşırı yükleme olur
c) 435 Mhz de osilasyon başlar                                                  d) TV anteninin elemanları hasar görür

42) HF çalışması, yakında bir TV alıcısını enterfere edebilir. Enterferensa neden olan
sinyaller aşağıdakilerden hangisiyle TV ye ulaşır?
a) Toprak yoluyla                                                                    b) Vericinin besleme kaynağı vasıtasıyla
c) Verici frekansının polarizasyonu yoluyla                       d) TV anteni kablosunun ekranı ve/veya IF katı yoluyla

43) CQ Çağrısı yapılırken aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Zayıf bir istasyonun çalıştığı frekansta çağrı yapmak                      b) Daima CW kullanmak
c) Sadece uzak istasyonlara çağrı yapmak              d) Çağrıya başlamadan önce frekansın boş olup olmadığını kontrol etmek

44) Aşağıdakilerden hangisi rahat ve net okunabilen bir sinyal seviyesini ifade eder?
a) R1                    b) R5                   c) S9                d) T9

45) Enterferans riskini azaltmak için, bir UHF TV anteni, kısa dalga verici anteninden ne
kadar uzağa yerleştirilmelidir?
a) Mümkün olduğunca uzağa                                     b) Mümkün olduğunca yakına
c) 1.098 m uzaklığa                                                      d) 432 Mhz‟ in yarım dalga boyu uzağına

46) Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA5A gibi bir çağrı işareti
duyulduğunda, bu çağrı işareti aşağıdaki illerin hangisinden yapılmış olabilir?
a) Ankara                       b) Adana                 c) Mardin                 d) Trabzon

47) Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA7AC gibi bir çağrı işareti
duyulduğunda bu çağrı işareti aşağıdaki illerin hangisinden yapılmış olabilir?
a) Şırnak                     b) Bayburt                 c) Bingöl               d) Mardin

48) Greenwich‟te 20 Ekim saat 23:00 iken 40 derece doğu boylamında tarih ve saat kaçtır?
a) 20 Ekim saat 11:10                  b) 20 Ekim saat 00:40               c) 21 Ekim saat 01:40                d) 21 Ekim saat 11:10

49) 30 derece doğu boylamında bulunan bir ülkede saat 22:00 iken 30 derece batı
boylamında bulunan bir başka ülkede saat kaç olur?
a) Aynı gün 14:00                  b) Aynı gün 18:00                c) Ertesi gün 06:00           d) Ertesi gün 14:00

50) Aşağıdaki frekanslardan hangisinde SSB haberleşmesi yapılabilir?
a) 14010 Khz               b) 7010 Khz                   c) 14250 Khz               d) 21035 Khz

51) Frekansı değiştirdiğinizi belirtmek için kullanılan “Q” sinyali hangisidir?
a) QRU       b) QSY       c) QSL       d) QRZ

52) Eğer başka bir istasyonla konuşuyorken bir acil durum çağrısı duymuşsanız, ne
yapmalısınız?
a) Frekansın kullanımda olduğunu çağrı istasyonuna söyleyiniz
b) Çağrı istasyonunu en yakın acil durum ağ frekansına yönlendiriniz
c) Çağrıyı görmezden geliniz ve konuşmanıza devam ediniz
d) Derhal konuşmayı bırakınız ve acil duruma cevap veriniz

53) Aşağıdakilerden hangisi sadece uzak mesafe istasyonlarında genel bir çağrıdır?
a) CQ CQ CQ de TA2KA TA2KA TA2KA k                                            b) TA2R de TA2KA TA2KA kn
c) CQ DL CQ DL CQ DL de TA2KA TA2KA TA2KA k                         d) CQ DX CQ DX CQ DX da TA2KA TA2KA TA2KA

54) “CQ contest CQ contest this is TA2KA” gibi bir çağrı hangi anlama gelir?
a) TA2KA genel çağrı yapıyor                                                       b) TA2KA test yapıyor
c) TA2KA yarışma istasyonlarına genel çağrı yapıyor             d) TA2KA deprem duyurusu yapıyor

55) TB3CTR‟nin milli fonetik alfabeye göre hecelemesi ne şekilde yapılır?
a) Tokat - Bolu - Üç - Çankırı - Tekirdağ - Rize                                      b) Trabzon - Bursa - Üç - Ceyhan - Trabzon - Rize
c) Tekirdağ - Bolu - Üç - Çankırı - Tekirdağ - Rize                                d) Tunceli - Bursa - Üç - Ceyhan - Trabzon - Rize

56) YM2ZIP milli fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıl olur?
a) Yalova - Manisa - İki - Zonguldak - İzmir - Pazar                                        b) Yankee - Muğla - Two - Zulu - India - Papa
c) Yozgat - Mardin - İki - Zonguldak - İzmir - Papa                                          d) Yalova - Muş - İki - Zonguldak - İzmir - Pazar

57) VHF bandında haberleşme için elektromanyetik dalgaların yayılımı hangi şekilde
gerçekleşir?
a) Yer dalgaları ile                    b) İyonosfer yansıma ile                 c) Direkt dalgalar ile                d) Troposferik yansıma ile

58) Crossband ne anlama gelir?
a) Ayrı bandlarda almak ve göndermek
b) Aynı bandda hem CW hem de SSB çalışmak
c) Bandın bir tarafında alma, bir tarafında gönderme yapmak
d) Bandın uygun yerinde çalışmak

59) Aşağıdakilerden hangisi ara frekans anlamına gelir?
 a) TVI                      b) BCI                     c) RI             d) IF

60) VK çağrı kodu ön eki aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?
a) İngiltere                      b) Kanada                        c) Japonya                   d) Avustralya

61) Aşağıdaki çağrı işareti ön eklerinden hangisi Belçika‟ya aittir?
a) OH             b) ON                  c) OX           d) EA

62) OSCAR kelimesinin uluslararası fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıldır?
a) Oscar - Sierra - Charlie - Alpha - Radio                        b) Oscar - Six - Charlie - Alabama - Romeo
c) Oscar - Sierra - Charlie - Alpha - Romeo                      d) Otto - Sierra - Charlie - Alpha - Radio

63) SK4UZ çağrı işaretinin uluslararası fonetik alfabeye göre hecelemesi nasıldır?
a) Simon - Kilo - Four - Uniform - Zulu                                     b) Sierra - Kilo - Four - Ultra - Zulu
c) Seven - Kilo - Four - Ultra - Zulu                                            d) Sierra - Kilo - Four - Uniform - Zulu

64) Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ulusal saati ifade eder?
a) UTC                     b) QST                     c) QTC                 d) MSA

65) QST kodunun manası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hava basıncı                   b) Parazit                   c) Bülten                       d) Sinyal raporu

66) Aşağıdakilerden hangisi telsiz haberleşmesinde “meşgulüm” ifadesinin Q kodu
karşılığıdır?
a) QRK               b) QRX              c) QRL                 d) QSL

67) 1810 -1850 Khz frekans bandı, hangi sınıf amatör telsizciler için verilmiştir?
a) A sınıfı                b) B sınıfı                  c) A ve B sınıfı                d) Hiçbiri

68) Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA2YCA gibi bir çağrı işareti
duyulduğunda bu çağrı işareti hangi ilden yapılmış olabilir?
a) Niğde                 b) Manisa             c) Sakarya                d)Yozgat

69) Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA2BT gibi bir çağrı işareti
duyulduğunda bu çağrı işareti hangi ilden yapılmış olabilir?
a) Konya             b) Zonguldak        c) Ordu        d) Adana

70) 90 derece batı boylamında yerel saat 14:10 iken 90 derece doğu boylamında bulunan
bir başka yerde saat kaç olacaktır?
a) 02:10                  b) 19:10                c) 21:10                     d) 18:10

71) 31 Aralık 2001 pazartesi günü Londra‟da saat 24:00 iken 90 derece doğu boylamında
bulunan başka bir yerde saat kaç olacaktır?
a) 1 Ocak 2002 Salı, saat 06:00                                        b) 31 Aralık 2001 Pazartesi, saat 06:00
c) 31 Aralık 2001 Pazartesi, saat 18:00                           d) 1 Ocak 2002 Salı, saat 18:00

72) 14 Mhz amatör bandını tek başına kullanabilme izni, hangi sınıf amatör telsizcilik
belgesi sahiplerine tanınmıştır?
a) A sınıfı           b) B sınıfı              c) C sınıfı            d) Hiçbiri

73) B sınıfı amatör telsizcinin kullanamayacağı frekanslar aşağıdakilerden hangileridir?
a) 144 - 146 Mhz                  b) 1240 - 1300 Mhz           c) 5650 - 5670 Mhz             d) 1810 - 1840 Khz

74) TA5BI/2 çağrı kodu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) 2.Bölgede çalışan bir amatör istasyonun çağrı işaretidir
b) C sınıfı amatör telsizciye ait bir istasyonun çağrı kodudur
c) 5.Bölgeden 2.Bölgeye geçen amatör telsizcinin çağrı işaretidir
d) Hiçbir

75) Diğer istasyonlardan parazit aldığınızı belirtmek için kullanılan “Q” sinyali
hangisidir?
a) QRM         b) QRN            c) QTH            d) QSB

76) AFET‟in milli fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıl olur?
a) Afyon - Fatsa - Erzurum - Tekirdağ                                 b) Ankara - Fatsa - Erzincan - Tokat
c) Amasya - Fatsa - Edirne - Tire                                         d) Ankara - Fatsa - Edirne - Trabzon

77) “Uplink” kavramı neyi ifade eder?
a) Röle giriş frekansı                                  b) Radyolink giriş frekansı               
c) Uydudan yere frekansı (iniş)                 d) Yerden uyduya frekansı (çıkış)

78) Aşağıdakilerden hangisi “Radyo yayın enterferansı” anlamına gelir?
a) TVI              b) BCI              c) RI                d) IF

79) OH çağrı kodu ön eki aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?
a) Finlandiya                b) Hollanda           c) İsveç             d) Almanya

80) QSX‟ in uluslararası fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıldır?
a) Quebec - Six - X Ray             b) Quebec - Sierra - X Ray           c) Kilo - Sierra - X Ray                d) Kilo - Seven - X Ray

81) QRT kodunun manası nedir?
a) Dinlemede kalın veya dinliyorum                         b) Göndermeyi durdurayım mı
c) Mevkiiniz neresidir?                                                d) Mesajım var

82) QRZ kodunun manası nedir?
a) V serisi göndereyim mi?              b) Beni kim çağırıyor?               c) Gücü azaltayım mı?             d) Hazırım

83) 73 kısaltması mors haberleşmesinde hangi anlama karşılık gelir?
a) Göndermenin tam ve doğru olarak alındığını belirtmek         b) CQ genel çağrısı
c) Selamlar                                                                                           d) İstasyonumu kapatıyorum

84) 10100 - 10150 Khz frekans bandına müsaade edilen azami çıkış gücü (PEP) ne
kadardır?
a) 400 W            b) 150 W        c) 100 W           d) 75 W

85) Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA8UJ gibi bir çağrı işareti
duyulduğunda bu çağrı işareti aşağıdaki illerin hangisinden yapılmış olabilir?
a) Nevşehir              b) Şanlıurfa             c) Kars           d) Bursa

86) Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TB5CCW gibi bir çağrı işareti
duyulduğunda bu çağrı işareti aşağıdaki illerin hangisinden yapılmış olabilir?
a) Manisa             b) Uşak             c) Mersin            d) Aydın

87) Aşağıdaki frekanslardan hangisinde SSB haberleşmesi yapılabilir?
a) 14010 Khz               b) 7010 Khz                c) 14250 Khz               d) 21035 Khz

88) 40 m bandı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 21000 - 21450 Khz                         b) 20 - 21 Ghz                    c) 7000 - 7100 Khz                 d) 14000 - 14350 Khz

89) TA2KA çağrı işaretinin özelliği nedir?
a) 2. Bölgede bulunan bir amatöre ait istasyondur                                    b) Dernek istasyonudur
c) Eğitim ve öğretim kuruluşlarına ait istasyondur                                      d) 2.bölgede geçici olarak çalışan bir istasyondur

90) TA5ED nin milli fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıldır?
a) Trabzon - Afyon - Beş - Edirne - Diyarbakır                        b) Tekirdağ - Ankara - Beş - Edirne - Denizli               
c) Trabzon - Ankara - Beş - Erzurum - Düzce                         d) Trabzon - Ankara - Beş - Edirne - Denizli

91) LA çağrı kodu ön eki hangi ülkeye aittir?
a) Hollanda             b) Haiti            c) Norveç            d) Lübnan

92) Aşağıdaki çağrı işareti ön eklerinden hangisi İspanya‟ya aittir?
a) EA             b) EP          c) ON          d) SU

93) BTK‟ nın uluslararası fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıldır?
a) Bravo - Tango - Kilo                      b) Bravo - Tango - Kilowat
c) Bravo - Toronto - Kilo                    d) Bravo - Tango - Golf - Mike

94) İki istasyon arasında gönderilen test mesajlarının başına ve sonuna aşağıdaki
kelimelerden hangisi ilave edilmelidir?
a) Eğitim                 b) Deneme                   c) Test             d) Tatbikat

95) Amatör istasyonunuzu bir “SOS” veya “MAYDAY” sinyali göndermek için ne
zaman kullanabilirsiniz?
a) Sadece denizde bir gemiden iletim yapıyorken                                     
b) Sadece bir saatin 15. ve 30. Dakikalarında
c) İnsan yaşamına ve mala mevcut bir tehdit olması durumunda
d) Ulusal Meteoroloji Dairesi bir meteoroloji uyarısı açıkladığı zaman

96) Aşağıdakilerden hangisi “selamlar” anlamına gelmektedir?
a) 73                       b) 88                     c) 66                 d) 55

97) Greenwich‟de 20 Ekim saat 23:00 iken 25 derece doğu boylamında tarih ve saat
kaçtır?
a) 20 Ekim saat 21:10                   b) 21 Ekim saat 00:40                c) 20 Ekim saat 00:40                d) 21 Ekim saat 11:10

98) Amatör telsiz istasyonunda bulunan mesaj kayıt defterinde bulunması gerek olmayan
bilgi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Haberleşme tarihi ve UTC olarak zaman
b) Haberleşme istasyonunun çağrı adı
c) Haberleşmenin frekansı
d) Kullanılan antenin cinsi

99) Bir amatör telsiz istasyonu hangi hallerde şifreli haberleşme yapabilir?
a) Sadece yüksek frekanslarda görüşme yaparken                                      b) Yarışmalarda (contest)
c) Olağanüstü haberleşme şartlarında                                                            d) Amatör telsizciler şifreli haberleşme yapamaz

100) Amatör telsizciler arasında yapılan haberleşmenin alındığını veya anlaşıldığını
belirten ve birbirlerine bu durumu onay için gönderilen belgeye ne ad verilir?
a) QSO kartı              b) QSL kartı                c) QTH kartı               d) QRU kartı

101) Bir amatör telsiz istasyonunda bulunan mesaj kayıt defterine (log-book) aşağıda
belirtilen bilgilerden hangisinin kayıt edilme zorunluluğu yoktur? a) Hava durumu b) Haberleşme sıra numarası c) Çalışma frekansı d) Emisyon tipi
102) QRV kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a) Hazır mısın? b) Bulunduğun yer neresidir? c) Saat kaç? d) Başka bir konu var mı?
103) CALL SİGN kelimesinin anlamı nedir? a) Güç b) Kontrol c) Çağrı işareti d) Alındı
104) QSV kelimesinin anlamı nedir? a) Hazır mısın? b) Frekansımı değiştireyim mi? c) Bir dizi V harfi göndereyim mi? d) Daha hızlı göndereyim mi?
105) QRZ kelimesinin anlamı nedir? a) Sinyal şiddetim ne? b) Frekansım değişiyor mu? c) Meşgul müsünüz? d) Beni kim çağırıyor?
106) MAYDAY kelimesinin uluslararası alfabeye göre hecelenmesi ne şekilde yapılır? a) Mike - Alfa - Tosun - Delta - Alfa - Yunus b) Manisa - Aydın - Yankee - Delta - Afyon - Yunus c) Mike - Alfa - Yankee - Delta - Alfa - Yankee d) Manisa - Aydın -Yeliz - Demir - Aydın -Yeliz
107) KEGM kelimesinin uluslararası alfabeye göre hecelenmesi ne şekilde yapılır? a) Kemal - Emin - Galip - Mehmet b) Kilo - Echo - Golf - Mike c) Kilo - Echo - Golf - Mehmet d) Kemal - Echo - Golf - Mike
108) MEHMET kelimesinin ulusal fonetik alfabeye göre hecelenmesi nedir? a) Mehmet - Emin - Hasan - Mehmet - Emin - Turgut b) Mike - Echo - Hotel - Mike - Echo - Tango c) Manisa - Edirne - Hopa - Manisa - Edirne - Trabzon d) Mike - Edirne - Hotel - Mike - Edirne - Tango
109) Herhangi bir istasyon çağrıldığında ve bağlantı kurulduğunda aşağıdakilerden
hangisinin yapılması doğrudur? a) Her bağlantı sonunda çağrı işaretleri tekrarlanır b) Simplex kanalda görüşülüyorsa ve uzun süreli görüşülecekse boş bir simplex
kanala geçmek c) Cümleler kısa net ve anlaşılır olmalı d) Hepsi
110) LZ çağrı kodu aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir? a) Romanya b) Yunanistan c) Bulgaristan d) Yugoslavya
111) Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi Avrupa kıtasına aittir? a) AF b) EU c) AS d) AN
112) Mors CW haberleşmesinde kullanılan kısalmalardan CFM kelimesinin anlamı nedir? a) Kontrol b) Genel çağrı c) Tasdik etmek d) Tekrar
113) Mors haberleşmesinde kullanılan TX kısalması neyi ifade eder? a) Alıcı b) Verici c) Teşekkür d) Hava raporu
114) „„Telsiz‟‟ in fonetik alfabeye göre açılımı nedir? a) Tango - Eko - Lima - Siera - İndia - Zulu b) Train - Eko - Local - South - İndia - Zulu c) Tourus - Emiter - Loop - Siera - İnch - Zoom d) Tango - Eko - London - Source - İnter - Zaire
115) QSY‟ nin açılımı nedir? a) Yayını başka frekansa değiştireyim mi? b) Bir daha ne zaman arayacaksın? c) Göndermeyi bırakayım mı? d) Beni kim arıyor?
116) Amatör Telsizcilik Haberleşmesinde kullanılan „BK‟ kısaltması ne anlama gelir? a) Devam etmekte olan bir yayının kesilmesi için kullanılan sinyal b) Mesaj c) Alındı d) Senin
117) „UR‟ kısaltmasının anlamı nedir? a) Senin b) Alıcı c) Lütfen d) Verici
118) A sınıfı belgeye sahip olan Amatör telsizcilerin 1810 - 1840 Khz band aralığındaki
verici çıkış gücü ne olmalıdır? a) 1 W b) 9 W c) 75 W d) 100 W
119) A1A‟ nın anlamı nedir? a) Genlik Modülasyonlu, çift kenar band modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan,
sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı açık-kapalı şeklinde anahtarlama sistemi b) Genlik Modülasyonlu, çift kenar band modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan,
bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını c) Genlik Modülasyonlu, çift kenar band analog bilgi ihtiva eden tek kanallı
faksimil d) Genlik Modülasyonlu, artık yan band analog bilgi ihtiva eden tek kanallı
televizyon yayını
120) J3E‟ nin anlamı nedir? a) Genlik Modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcı bastırılmış, modüle edici alt
taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden, tek kanallı otomatik telgraf yayını b) Genlik Modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış, analog bilgi
ihtiva eden, tek kanallı faksimil c) Genlik Modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış, analog bilgi
ihtiva eden, tek kanallı telgraf yayını d) Genlik Modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış, analog bilgi
ihtiva eden, tek kanallı televizyon yayını
121) 6 metre band içindeki frekans hangisidir? a) 49.00 Mhz b) 51.525 Mhz c) 28.50 Mhz d) 222.15 Mhz
122) Bir alıcı –vericideki susturma kontrolünün amacı nedir?
a) İstenilen sesin en yüksek seviyesini ayarlamak için kullanılır b) Alıcı –Verici güç düzeyini ayarlamak için kullanılır c) Anten polarizasyonunu ayarlamak için kullanılır d) Hiçbir sinyal alınmadığı zaman gürültüyü kesmek kullanılır
123) 20 m bandında RTTY haberleşmesi hangi frekans aralığında yapılabilir?
a) 14.075 - 14.100 Mhz b) 14.050 - 14.075 Mhz c) 14.200 - 14.250 Mhz d) 14.230 - 14.230 Khz
124) Mors alfabesinde AZOT kelimesinin açılımı nedir? a) ∙ − ∙ − / − − ∙ − / − ∙ ∙ / ∙ b) ∙ − / − − − / ∙ ∙ − − / − c) − ∙ − / ∙ ∙ − / ∙ − ∙ / − − ∙ − d) ∙ − / − − ∙ ∙ / − − − / −
125) Mors alfabesinde SAYI kelimesinin açılımı nedir? a) − ∙ − − / ∙ ∙ ∙ − / ∙ − / − ∙ ∙ b) − ∙ ∙ − / ∙ ∙ − / − ∙ / ∙ − c) ∙ ∙ ∙ / ∙ − / ∙ ∙ / − ∙ − − d) ∙ ∙ ∙ / ∙ − / − ∙ − − / ∙ ∙
126) Mors alfabesinde YENİ kelimesinin açılımı nedir? a) − ∙ − − / ∙ / − ∙ / ∙ ∙ b) ∙ − / − ∙ − / ∙ ∙ − − / ∙ − ∙ c) ∙ − ∙ ∙ /∙ ∙ ∙ − / ∙ − ∙ ∙ / ∙ d) − − − / ∙ − / ∙ ∙ − / ∙ − ∙
127) Mors alfabesinde NOTA kelimesinin açılımı nedir? a) ∙ − / − − − / − ∙ / ∙ ∙ b) − ∙ / − − − / − / ∙ − c) ∙ − ∙ / − − − / − / ∙ d) ∙ ∙ − / ∙ − − ∙ / ∙ ∙ ∙ / ∙ −
128) Mors alfabesinde GRUP kelimesinin açılımı nedir? a) ∙ − − ∙ / − − ∙ ∙ / ∙ ∙ / ∙ ∙ ∙ b) − − ∙ / ∙ − ∙ / − − / ∙ − − ∙ c) − ∙ − ∙ / − − ∙ − / ∙ ∙ ∙ − / − ∙ − d) − − ∙ / ∙ − ∙ / ∙ ∙ − / ∙ − − ∙
129) Mors alfabesinde FİLE kelimesinin açılımı nedir? a) ∙ ∙ − ∙ / ∙ ∙ / ∙ − ∙ ∙ / ∙ b) ∙ ∙ − ∙ / ∙ / ∙ − ∙ ∙ / ∙ ∙ c) ∙ − ∙ ∙ / ∙ ∙ / ∙ − ∙ ∙ / ∙ d) ∙ − ∙ ∙ / ∙ ∙ / − ∙ − ∙ / ∙
130) Mors alfabesinde BARAJ kelimesinin açılımı nedir? a) ∙ ∙ ∙ − / ∙ − / ∙ − ∙ / − ∙ / ∙ − − − b) − ∙ ∙ / ∙ − / ∙ − ∙ / ∙ − / ∙ − − c) − ∙ ∙ ∙ / ∙ − / − ∙ / ∙ − / − − − ∙ d) − ∙ ∙ ∙ / ∙ − / ∙ − ∙ / ∙ − / ∙ − − −
131) Mors alfabesinde ONUR kelimesinin açılımı nedir? a) − − − / − ∙ / ∙ ∙ − / ∙ − ∙ b) ∙ ∙ ∙ / ∙ − / − − ∙ / − ∙ − c) ∙ ∙ ∙ / ∙ − / ∙ ∙ − / ∙ − ∙ d) − − − / − ∙ / ∙ ∙ ∙ − / ∙ − ∙
132) Mors alfabesinde TAH kelimesinin açılımı nedir? a) ∙ − − / ∙ ∙ / − − b) − / ∙ − / ∙ ∙ ∙ ∙ c) ∙ − / ∙ ∙ − / − − d) ∙ ∙ / ∙ − / ∙ ∙ ∙
133) Mors alfabesinde ESKİ kelimesinin açılımı nedir? a) ∙ ∙ / − ∙ / ∙ ∙ − / ∙ − ∙ b) ∙ / ∙ ∙ ∙ / − ∙ − / ∙ ∙ c) − ∙ − / ∙ ∙ ∙ / ∙ − ∙ / − − d) ∙ − / ∙ ∙ / ∙ − ∙ / ∙ ∙ − ∙
134) Mors alfabesinde YAVUZ kelimesinin açılımı nedir? a) − − ∙ − / ∙ − / ∙ ∙ ∙ − / ∙ ∙ − / − − ∙ ∙ b) − ∙ − − / − ∙ / − ∙ ∙ ∙ / ∙ ∙ − / − − ∙ c) − ∙ − − / ∙ − / ∙ ∙ ∙ − / ∙ ∙ − / − − ∙ ∙ d) − ∙ − − / ∙ − / − ∙ ∙ ∙ / ∙ ∙ − / − − ∙
135) Mors alfabesinde AK kelimesinin açılımı nedir? a) ∙ − − / ∙ − ∙ b) ∙ − / − ∙ − c) − ∙ / − ∙ − d) ∙ ∙ / ∙ − −
136) 7000 – 7100 Khz Frekans bandı aşağıda yazılı bandlardan hangisinin içerisindedir?
a) MF b) HF c) UHF d) VHF
137) VHF bandındaki frekans aralığı hangisidir?
a) 3-30 Mhz b) 30-300 Mhz
c) 300-3000 Khz d) 300-3000 Mhz
138) Telsiz cihazları arasında haberleşmeyi kolaylaştırmak amacıyla bir verici
istasyonundan aldığı sinyalleri otomatik olarak başka bir frekansta alıcılara
yayınlayan aktarıcılara ne ad verilir? a) Trafo b) Tekrarlayıcı c) El telsizi d) Mobil telsiz
139) Paket data gönderen amatör telsiz istasyonunda aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? a) Anten b) Güç Kaynağı c) Alıcı - Verici d) Mikrofon
140) Amatör Telsiz Hizmeti için beş amaçtan iki tanesi hangisidir?
a) Geçmiş telsiz verilerini korumak ve halkın telsiz geçmişini anlamasına
yardımcı olmak
b) Yabancı ülkelere telsiz haberleşmelerini geliştirmelerinde yardımcı olmak
ve yabancı amatör telsizcilerin ziyaretlerini cesaretlendirmek c) Telsiz elektronik dizaynını modernize etmek ve şematik çizimleri geliştirmek d) Eğitimli telsiz operatörleri ile elektronik uzmanlarının sayısını artırmak ve
uluslararası saygınlığı geliştirmek
141) Hangi frekanslar 6 metre bandındadır?
a) 49.00 Mhz b) 52.525 Mhz c) 28.50 Mhz d) 222.15 Mhz
142) Diğer istasyonlardan parazit aldığınızı belirtmek için kullanılan “Q” sinyali
hangisidir?
a) QRM b) QRN c) QTH d) QSB
143) 3.5 Mhz‟de çalışıyorsan, hangi amatör bandı kullanırsın? a) 15 metre bandı b) 20 metre bandı c) 70 metre bandı d) 80 metre bandı
144) Aşağıdakilerden hangisi yasaklanmış amatör telsiz yayınıdır? a) Acil yardım almak için amatör telsiz kullanmak b) İş yürütmek için amatör telsiz kullanmak c) Bir taksi veya yiyecek siparişi için amatör bir telefon patch‟i kullanmak d) Eve geç geleceğinizi bildirmek için amatör bir telefon patch‟i kullanmak
145) Amatör istasyonunuzu ne zaman uçakta çalıştırabilirsiniz?
a) Her zaman b) Uçak yalnızca yerde olduğunda c) Yalnızca uçağa komuta eden pilotun onayı ile ve uçağın telsiz teçhizatını
kullanmadan
d) Yalnızca hava yollarından yazılı izin aldığınızda ve yalnızca uçağın telsiz
teçhizatını kullanarak
146) Gönderilecek frekansı seçerken, aşağıdakilerden hangisini yapmanız gerekir? a) Herhangi bir kişinin dinleyip dinlemediğini öğrenmek için CQ‟ yu ara
b) Frekansın meşgul olup olmadığını belirlemek için dinle
c) İşaretlerinizin duyulmasına olanak sağlayacak bir frekansta gönderim yapın d) Maksimum çıkış güç için kontrol yapın
147) Herhangi bir istasyonla temas kurmak için arama yaptığınızı nasıl belli edersiniz? a) Sizin çağrı işaretinizi takiben CQ b) Sizin çağrı işaretinizi takiben RST c) Sizin çağrı işaretinizi takiben QST d) Sizin çağrı işaretinizi takiben SK
148) CQ‟ nun bir çağrısına cevap verirken neyi göndermelisiniz? a) Diğer istasyonunun çağrı işaretini takiben kendi CQ‟nuzu b) Diğer istasyonunun çağrı işaretini takiben kendi çağrı işaretinizi c) Kendi çağrı işaretinizi takiben diğer istasyonunun çağrı işaretini d) Kendi çağrı işaretinizi takiben bir işaret raporu
149) 50.0 – 50.1 Mhz‟ de sınırlandırılmış bantta hangi yayın modlarına izin verilir?
a) Yalnızca CW
b) CW ve RTTY
c) Yalnızca SSB d) CW ve SSB
150) Frekansı kullanan iki istasyon arasındaki konuşmayı kesmenin uygun yolu
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Onların gönderimleri arasında kendi çağrı işaretini söylemek b) Bitirmeleri için onları bekleyip sonrasında CQ‟ yu aramak
c) Onların gönderimleri arasında “break-break” demek
d) Konuşmaya müdahale etmesi için operatörlerden birisini telefona çağırmak
151) PSK ne demektir?
a) Darbe kaydırmalı anahtarlama
b) Faz kaydırmalı anahtarlama
c) Paket kısa anahtarlama
d) Fazlı slayt anahtarlama


A-B- SINIFI İŞLETME SORULARI CEVAP ANAHTARI

1

C

26

A

51

B

76

D

101

A

126

A

2

C

27

B

52

D

77

D

102

A

127

B

3

A

28

C

53

D

78

B

103

C

128

D

4

B

29

C

54

C

79

A

104

C

129

A

5

B

30

A

55

B

80

B

105

D

130

D

6

D

31

D

56

A

81

B

106

C

131

A

7

B

32

C

57

C

82

B

107

B

132

B

8

C

33

B

58

A

83

C

108

C

133

B

9

B

34

D

59

D

84

D

109

D

134

C

10

B

35

C

60

D

85

B

110

C

135

B

11

D

36

D

61

B

86

C

111

B

136

B

12

B

37

C

62

C

87

C

112

C

137

B

13

A

38

C

63

D

88

C

113

B

138

B

14

D

39

C

64

D

89

B

114

A

139

D

15

A

40

B

65

C

90

D

115

A

140

D

16

C

41

B

66

C

91

C

116

A

141

B

17

A

42

D

67

A

92

A

117

A

142

A

18

C

43

B

68

C

93

A

118

B

143

D

19

B

44

B

69

B

94

C

119

A

144

B

20

B

45

A

70

A

95

C

120

C

145

C

21

C

46

B

71

A

96

A

121

B

146

B

22

C

47

B

72

A

97

A

122

D

147

A

23

D

48

C

73

D

98

D

123

A

148

C

24

B

49

B

74

C

99

D

124

D

149

A

25

A

50

C

75

A

100

B

125

D

150

A

151

B

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: TELLÜM( ysfsayganhotmail.com ), 18.01.2012, 13:39 (UTC):
bu soruların cevaplarını nereden bulurukBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
AMATÖR HABER MERKEZİ
 
Hareketli Türkiye ve Türk Bayrağı gifleri, resimleri
Reklam
 
Sayaç
 
online
Bilgileriniz sistemimize kaydedilmektedir.

www.fbmlkod.tr.gg

Ara
amatormerkez.Tr.GG Hizmetidir.

Hareketli Türkiye ve Türk Bayrağı gifleri, resimleri
Esma-ül Hüsna
 
Sitene ekle
Haberler
 
Hava Durumu
 
 
Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Vidivodo.com : statik elektrikle harikalar yaratmak  Etiket: statik
BULAMADIGINIZ PROGRAMLARI BİZE BiLDiRiNiZ 73s